Radonmåling

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle et utvalg av leilighetene. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle.

 

Sporfilm for radonmåling i luft

Lukket CR-39 sporfilm

Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger og andre bygg over lang tid.

 • Eksepsjonelt lavt antall bakgrunns spor
 • Beskyttelse mot statisk elektrisitet.
 • Pakket i 100% radontett pose.
 • Analyseres i akkreditert laboratorium
 • Konfidensiell behandling av måleresultater.
 • Omstendelig sikring av kvalitet gjennom internasjonal sporbarhet.

 

Radonmåling med elektronisk apparat

Det finnes flere ulike elektroniske apparater som måler radon. Borg radonsikring AS bruker kvalitetsmåleren Canary som en indikasjon på om det er radon i huset. Etter endt måleperiode kan årsmiddelverdien beregnes på grunnlag av det måleresultatet man kan lese av.

 

Borg Radonsikring utfører følgende ved måling:

 • plasserer måleren i din bolig for best mulig resultat
 • kaliberer måleren før måling starter
 • beregner årsmiddelverdien
 • dokumentere resultatet når målingen er gjort
 • basert på måleresultetet, anbefaller riktig tiltak for din bolig

Elektroniske apparater har den fordelen at de kan det hente ut informasjon om hvordan radonkonsentrasjonen har variert i måleperioden.

Radontiltak

Har du et radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3.

Borg Radonsikring AS hjelper deg med å velge riktig tiltak slik at du i størst mulig grad får redusert radonnivået i din bolig.

Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte tilfellet.

Dersom byggegrunnen er kilden til radonproblemet bør man i størst mulig grad finne ut hvor radon kommer inn for at tiltakene skal bli mest mulig årsaksspesifikke. Det finnes tre hovedtyper av tiltak som reduserer radon i inneluft. Ofte benyttes det en kombinasjon av flere typer tiltak for å løse et radonproblem.

 • Trykkredusering/ventilering av grunnen
 • Tetting mot grunnen
 • Ventilasjon

Dersom husholdningsvannet er kilden til radonproblemet finnes det ulike løsninger tilgjengelig på markedet for å ta bort radon. Teknikker som brukes er lufting, filtrering eller lagring.

Dersom bygningsmaterialer er kilden til radonproblemet er det ofte kombinasjoner av ventilasjon og tetting som vil redusere radonnivået.

Tiltak mot radon bør:

 • Redusere radonnivå til så lavt som praktisk mulig.
 • Være sikre slik at radon ikke utilsiktet lekker inn i bygget.
 • Være varige og funksjonelle.
 • Være enkle å kontrollere og vedlikeholde.
 • Lage minst mulig støy og være minst mulig skjemmende.

Radonsikring

Nye bygninger som føres opp bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig. Nye bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010.

Alle nye bygninger skal ha radonforebyggende tiltak.

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft under 200 Bq/m3. Forskriftens fulle navn er forskrift om tekniske krav til byggverk. De nye kravene lyder som følger:

§13-5. Radon

(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

 1. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
 2. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

Se vedlegget Byggteknisk forskrift for mer informasjon.

Se vedlegget Sikring mot radon ved nybygg for mer informasjon.

Oldroyd RMA Radontett – Beskrivelse

Oldroyd Radontett er en 2-lags miljøvennlig TPO membran til beskyttelse mot radon og andre gasser i grunn under bygg. Radontett kan benyttes til bruksgruppe A og B. Oldroyd’s «Multi-layer technology» gir membranen svært god strekk og punkteringsstyrke. Membranens fleksibilitet gjør den enkel å tilpasse rundt gjennomføringer og hjørner. RMA Radontett er enkel å sveise og har en forventet levetid på mer enn 50 år.

Tekniske spesifikasjoner:

Enhet

Rull

Farge

Gul/Grå

Råvare

Myk Polypropylen (TPO)

Tykkelse

1,2mm

Vekt

1,1 kg/m2

Funksjonstemperatur

-40°C – +80°C

Forventet levetid

>50 år

Oldroyd AS er ISO 14001 miljøstyringsystem og ISO 9001 kvalitetsystem  sertifisert.