Radontiltak

Har du et radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3.

Borg Radonsikring AS hjelper deg med å velge riktig tiltak slik at du i størst mulig grad får redusert radonnivået i din bolig.

Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte tilfellet.

Dersom byggegrunnen er kilden til radonproblemet bør man i størst mulig grad finne ut hvor radon kommer inn for at tiltakene skal bli mest mulig årsaksspesifikke. Det finnes tre hovedtyper av tiltak som reduserer radon i inneluft. Ofte benyttes det en kombinasjon av flere typer tiltak for å løse et radonproblem.

  • Trykkredusering/ventilering av grunnen
  • Tetting mot grunnen
  • Ventilasjon

Dersom husholdningsvannet er kilden til radonproblemet finnes det ulike løsninger tilgjengelig på markedet for å ta bort radon. Teknikker som brukes er lufting, filtrering eller lagring.

Dersom bygningsmaterialer er kilden til radonproblemet er det ofte kombinasjoner av ventilasjon og tetting som vil redusere radonnivået.

Tiltak mot radon bør:

  • Redusere radonnivå til så lavt som praktisk mulig.
  • Være sikre slik at radon ikke utilsiktet lekker inn i bygget.
  • Være varige og funksjonelle.
  • Være enkle å kontrollere og vedlikeholde.
  • Lage minst mulig støy og være minst mulig skjemmende.