Radonsikring

Nye bygninger som føres opp bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig. Nye bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010.

Alle nye bygninger skal ha radonforebyggende tiltak.

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft under 200 Bq/m3. Forskriftens fulle navn er forskrift om tekniske krav til byggverk. De nye kravene lyder som følger:

§13-5. Radon

(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

  1. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
  2. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

Se vedlegget Byggteknisk forskrift for mer informasjon.

Se vedlegget Sikring mot radon ved nybygg for mer informasjon.

Oldroyd RMA Radontett – Beskrivelse

Oldroyd Radontett er en 2-lags miljøvennlig TPO membran til beskyttelse mot radon og andre gasser i grunn under bygg. Radontett kan benyttes til bruksgruppe A og B. Oldroyd’s «Multi-layer technology» gir membranen svært god strekk og punkteringsstyrke. Membranens fleksibilitet gjør den enkel å tilpasse rundt gjennomføringer og hjørner. RMA Radontett er enkel å sveise og har en forventet levetid på mer enn 50 år.

Tekniske spesifikasjoner:

Enhet

Rull

Farge

Gul/Grå

Råvare

Myk Polypropylen (TPO)

Tykkelse

1,2mm

Vekt

1,1 kg/m2

Funksjonstemperatur

-40°C – +80°C

Forventet levetid

>50 år

Oldroyd AS er ISO 14001 miljøstyringsystem og ISO 9001 kvalitetsystem  sertifisert.