Radonmåling

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle et utvalg av leilighetene. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle.

 

Sporfilm for radonmåling i luft

Lukket CR-39 sporfilm

Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger og andre bygg over lang tid.

 • Eksepsjonelt lavt antall bakgrunns spor
 • Beskyttelse mot statisk elektrisitet.
 • Pakket i 100% radontett pose.
 • Analyseres i akkreditert laboratorium
 • Konfidensiell behandling av måleresultater.
 • Omstendelig sikring av kvalitet gjennom internasjonal sporbarhet.

 

Radonmåling med elektronisk apparat

Det finnes flere ulike elektroniske apparater som måler radon. Borg radonsikring AS bruker kvalitetsmåleren Canary som en indikasjon på om det er radon i huset. Etter endt måleperiode kan årsmiddelverdien beregnes på grunnlag av det måleresultatet man kan lese av.

 

Borg Radonsikring utfører følgende ved måling:

 • plasserer måleren i din bolig for best mulig resultat
 • kaliberer måleren før måling starter
 • beregner årsmiddelverdien
 • dokumentere resultatet når målingen er gjort
 • basert på måleresultetet, anbefaller riktig tiltak for din bolig

Elektroniske apparater har den fordelen at de kan det hente ut informasjon om hvordan radonkonsentrasjonen har variert i måleperioden.