TELEFON

+47 917 31 829

E-POST

thomas@borgradonsikring.no

Om radon

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium.

Radioaktiv edelgass.

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Det er den tyngste edelgassen vi har, og den eneste som er radioaktiv. Forekomsten av radongass ute er lav, og her er ikke gassen noe stort problem.

Problemet dukker imidlertid opp når radongassen siver inn i bygninger. Der blir den mer konsentrert og skaper en stor helserisiko for de som oppholder seg i bygningen eller boligen. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre.

Disse radondøtrene fester seg til lungevevet og avgir stråling. Radongass er påvist å være en medvirkende årsak til lungekreft. Derfor er det viktig med gode sikringstiltak mot radongass i bygninger. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler målinger av radongass i boliger, for å sørge for lavere helserisiko. 

Måling av radongass i din bolig bør skje i vintermånedene, og over en periode på minst to måneder. Borg Radonsikring kan hjelpe deg med både måling av radongass og ikke minst tiltak og sikring, skulle målenivåene ligge over de anbefalte verdiene. Ta kontakt med oss i dag!

Våre tjenester

Radonmåling

Det finnes flere ulike elektroniske apparater som måler radon. Vi bruker kvalitetsmåleren Canary som en indikasjon på om det er radon i huset.

Radontiltak

Er radonnivået over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Det bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3.

Radonsikring

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak.

Tiltak for eksisterende bolig

Vår måte å jobbe på består i å finne radonkilden, gjennomføre tiltak for å redusere forekomsten av radon og så gjennomføre en ny måling.

Radonsug

Radonsug er et godt testet og effektivt tiltak mot for høye radonnivåer, og vil under optimale forhold redusere nivået av radon med 90 prosent eller mer.

Geomembran

Tekst kommer...

REFERANSER

Se våre tidligere prosjekter

Kontakt oss for radonsikring

Ta kontakt med oss i dag og ta et skritt nærmere et sikkert hjem. Med vår lange erfaring ønsker vi å hjelpe våre kunder med å sikre hjem og bygg mot skadelige stråler.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle